视频一二三四

励志64首

满江红·写怀

宋代岳飞

怒发冲冠,凭栏处、潇潇雨歇。抬望眼,仰天长啸,壮怀激烈。三十功名尘与土,八千里路云和月。莫等闲,白了少年头,空悲切!(栏 通:阑)
靖康耻,犹未雪。臣子恨,何时灭!驾长车,踏破贺兰山缺。壮志饥餐胡虏肉,笑谈渴饮匈奴血。待从头、收拾旧山河,朝天阙。(壮志 一作:壮士;兰山缺 一作:兰山阙)

滕王阁序

唐代王勃

 YUZHANGGUJUN,HONGDOUXINFU。XINGFENYIZHEN,DIJIEHENGLU。JINSANJIANGERDAIWUHU,KONGMANJINGERYINOUYUE。WUHUATIANBAO,LONGGUANGSHENIUDOUZHIXU;RENJIEDILING,XURUXIACHENFANZHITA。XIONGZHOUWULIE,JUNCAIXINGCHI。TAIHUANGZHENYIXIAZHIJIAO,BINZHUJINDONGNANZHIMEI。DOUDUYANGONGZHIYAWANG,QIJIYAOLIN;YUWENXINZHOUZHIYIFAN,CHANWEIZANZHU。SHIXUNXIUJIA,SHENGYOURUYUN;QIANLIFENGYING,GAOPENGMANZUO。TENGJIAOQIFENG,MENGXUESHIZHICIZONG;ZIDIANQINGSHUANG,WANGJIANGJUNZHIWUKU。JIAJUNZUOZAI,LUCHUMINGQU;TONGZIHEZHI,GONGFENGSHENGJIAN。(YUZHANGGUJUN YIZUO:NANCHANGGUJUN;QINGSHUANG YIZUO:QINGSHUANG)

 SHIWEIJIUYUE,XUSHUSANQIU。LIAOSHUIJINERHANTANQING,YANGUANGNINGERMUSHANZI。YANCANFEIYUSHANGLU,FANGFENGJINGYUCHONGA。LINDIZIZHIZHANGZHOU,DETIANRENZHIJIUGUAN。CENGLUANSONGCUI,SHANGCHUZHONGXIAO;FEIGELIUDAN,XIALINWUDI。HETINGFUZHU,QIONGDAOYUZHIYINGHUI;GUIDIANLANGONG,JIGANGLUANZHITISHI。(CENGLUAN YIZUO:CENGTAI;JIGANG YIZUO:LIEGANG;FEIGELIUDAN YIZUO:FEIGEXIANGDAN)

 PIXIUTA,FUDIAOMENG,SHANYUANKUANGQIYINGSHI,CHUANZEYUQIHAIZHU。LVYANPUDI,ZHONGMINGDINGSHIZHIJIA;GEJIANMIJIN,QINGQUEHUANGLONGZHIZHU。YUNXIAOYUJI,CAICHEQUMING。LUOXIAYUGUWUQIFEI,QIUSHUIGONGZHANGTIANYISE。YUZHOUCHANGWAN,XIANGQIONGPENGLIZHIBIN,YANZHENJINGHAN,SHENGDUANHENGYANGZHIPU。(ZHOU TONG:ZHU;MIJIN YIZUO:MIJIN;YUNXIAOYUJI,CAICHEQUMING YIZUO:HONGXIAOYUJI,CAICHEYUNQU)

 YAOJINFUCHANG,YIXINGCHUANFEI。SHUANGLAIFAERQINGFENGSHENG,XIANGENINGERBAIYUNE。SUIYUANLVZHU,QILINGPENGZEZHIZUN;YESHUIZHUHUA,GUANGZHAOLINCHUANZHIBI。SIMEIJU,ERNANBING。QIONGDIMIANYUZHONGTIAN,JIYUYOUYUXIARI。TIANGAODIJIONG,JUEYUZHOUZHIWUQIONG;XINGJINBEILAI,SHIYINGXUZHIYOUSHU。WANGZHANGANYURIXIA,MUWUHUIYUYUNJIAN。DISHIJIERNANMINGSHEN,TIANZHUGAOERBEICHENYUAN。GUANSHANNANYUE,SHEIBEISHILUZHIREN;PINGSHUIXIANGFENG,JINSHITAXIANGZHIKE。HUAIDIHUNERBUJIAN,FENGXUANSHIYIHENIAN?(YAOJINFUCHANG YIZUO:YAOYINFUCHANG)

 JIEHU!SHIYUNBUQI,MINGTUDUOCHUAN。FENGTANGYILAO,LIGUANGNANFENG。QUJIAYIYUZHANGSHA,FEIWUSHENGZHU;CUANLIANGHONGYUHAIQU,QIFAMINGSHI?SUOLAIJUNZIJIANJI,DARENZHIMING。LAODANGYIZHUANG,NINGYIBAISHOUZHIXIN?QIONGQIEYIJIAN,BUZHUIQINGYUNZHIZHI。ZHUOTANQUANERJUESHUANG,CHUHEZHEYIYOUHUAN。BEIHAISUISHE,FUYAOKEJIE;DONGYUYISHI,SANGYUFEIWAN。MENGCHANGGAOJIE,KONGYUBAOGUOZHIQING;RUANJICHANGKUANG,QIXIAOQIONGTUZHIKU!(JIANJI YIZUO:ANPIN)

 BO,SANCHIWEIMING,YIJIESHUSHENG。WULUQINGYING,DENGZHONGJUNZHIRUOGUAN;YOUHUAITOUBI,MUZONGQUEZHIZHANGFENG。SHEZANHUYUBAILING,FENGCHENHUNYUWANLI。FEIXIEJIAZHIBAOSHU,JIEMENGSHIZHIFANGLIN。TARIQUTING,TAOPEILIDUI;JINZIPENGMEI,XITUOLONGMEN。YANGYIBUFENG,FULINGYUNERZIXI;ZHONGQIJIYU,ZOULIUSHUIYIHECAN?

 呜乎!胜地不常,盛筵难再;兰亭已矣,梓泽丘墟。临别赠言,幸承恩于伟饯;登高作赋,是所望于群公。敢竭鄙怀,恭疏短引;一言均赋,四韵俱成。请洒潘江,各倾陆海云尔:
 滕王高阁临江渚,佩玉鸣鸾罢歌舞。
 画栋朝飞南浦云,珠帘暮卷西山雨。
 闲云潭影日悠悠,物换星移几度秋。
 阁中帝子今何在?槛外长江空自流。

茅屋为秋风所破歌

唐代杜甫

八月秋高风怒号,卷我屋上三重茅。茅飞渡江洒江郊,高者挂罥长林梢,下者飘转沉塘坳。
南村群童欺我老无力,忍能对面为盗贼。公然抱茅入竹去,唇焦口燥呼不得,归来倚杖自叹息。
俄顷风定云墨色,秋天漠漠向昏黑。布衾多年冷似铁,娇儿恶卧踏里裂。床头屋漏无干处,雨脚如麻未断绝。自经丧乱少睡眠,长夜沾湿何由彻?
安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜!风雨不动安如山。呜呼!何时眼前突兀见此屋,吾庐独破受冻死亦足!(死亦足 一作:死意足)

离骚

先秦屈原

帝高阳之苗裔兮,朕皇考曰伯庸。
摄提贞于孟陬兮,惟庚寅吾以降。
皇览揆余初度兮,肇锡余以嘉名:
名余曰正则兮,字余曰灵均。
纷吾既有此内美兮,又重之以修能。
扈江离与辟芷兮,纫秋兰以为佩。
汩余若将不及兮,恐年岁之不吾与。
朝搴阰之木兰兮,夕揽洲之宿莽。
日月忽其不淹兮,春与秋其代序。
惟草木之零落兮,恐美人之迟暮。(惟 通:唯)
不抚壮而弃秽兮,何不改乎此度?
乘骐骥以驰骋兮,来吾道夫先路!
昔三后之纯粹兮,固众芳之所在。
杂申椒与菌桂兮,岂惟纫夫蕙茝!
彼尧、舜之耿介兮,既遵道而得路。
何桀纣之猖披兮,夫惟捷径以窘步。
惟夫党人之偷乐兮,路幽昧以险隘。
岂余身之殚殃兮,恐皇舆之败绩!
忽奔走以先后兮,及前王之踵武。
荃不查余之中情兮,反信谗而齌怒。
余固知謇謇之为患兮,忍而不能舍也。
指九天以为正兮,夫惟灵修之故也。
曰黄昏以为期兮,羌中道而改路!
初既与余成言兮,后悔遁而有他。
余既不难夫离别兮,伤灵修之数化。
余既滋兰之九畹兮,又树蕙之百亩。
畦留夷与揭车兮,杂杜衡与芳芷。
冀枝叶之峻茂兮,愿俟时乎吾将刈。
虽萎绝其亦何伤兮,哀众芳之芜秽。
众皆竞进以贪婪兮,凭不厌乎求索。
羌内恕己以量人兮,各兴心而嫉妒。
忽驰骛以追逐兮,非余心之所急。
老冉冉其将至兮,恐修名之不立。
朝饮木兰之坠露兮,夕餐秋菊之落英。
苟余情其信姱以练要兮,长顑颔亦何伤。
掔木根以结茝兮,贯薜荔之落蕊。
矫菌桂以纫蕙兮,索胡绳之纚纚。
謇吾法夫前修兮,非世俗之所服。
虽不周于今之人兮,愿依彭咸之遗则。
长太息以掩涕兮,哀民生之多艰。
余虽好修姱以鞿羁兮,謇朝谇而夕替。
既替余以蕙纕兮,又申之以揽茝。
亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔。
怨灵修之浩荡兮,终不察夫民心。
众女嫉余之蛾眉兮,谣诼谓余以善淫。
固时俗之工巧兮,偭规矩而改错。
背绳墨以追曲兮,竞周容以为度。
忳郁邑余侘傺兮,吾独穷困乎此时也。
宁溘死以流亡兮,余不忍为此态也。
鸷鸟之不群兮,自前世而固然。
何方圜之能周兮,夫孰异道而相安?
屈心而抑志兮,忍尤而攘诟。
伏清白以死直兮,固前圣之所厚。
悔相道之不察兮,延伫乎吾将反。
回朕车以复路兮,及行迷之未远。
步余马于兰皋兮,驰椒丘且焉止息。
进不入以离尤兮,退将复修吾初服。
制芰荷以为衣兮,集芙蓉以为裳。
不吾知其亦已兮,苟余情其信芳。
高余冠之岌岌兮,长余佩之陆离。
芳与泽其杂糅兮,唯昭质其犹未亏。
忽反顾以游目兮,将往观乎四荒。
佩缤纷其繁饰兮,芳菲菲其弥章。
民生各有所乐兮,余独好修以为常。
虽体解吾犹未变兮,岂余心之可惩。
女嬃之婵媛兮,申申其詈予,曰:
「鲧婞直以亡身兮,终然夭乎羽之野。
汝何博謇而好修兮,纷独有此姱节?
薋菉葹以盈室兮,判独离而不服。」
众不可户说兮,孰云察余之中情?
世并举而好朋兮,夫何茕独而不予听?
依前圣以节中兮,喟凭心而历兹。
济沅、湘以南征兮,就重华而敶词:
启《九辩》与《九歌》兮,夏康娱以自纵。
不顾难以图后兮,五子用失乎家衖。
羿淫游以佚畋兮,又好射夫封狐。
固乱流其鲜终兮,浞又贪夫厥家。
浇身被服强圉兮,纵欲而不忍。
日康娱而自忘兮,厥首用夫颠陨。
夏桀之常违兮,乃遂焉而逢殃。
后辛之菹醢兮,殷宗用而不长。
汤、禹俨而祗敬兮,周论道而莫差。
举贤才而授能兮,循绳墨而不颇。
皇天无私阿兮,览民德焉错辅。
夫维圣哲以茂行兮,苟得用此下土。
瞻前而顾后兮,相观民之计极。
夫孰非义而可用兮?孰非善而可服?
阽余身而危死兮,览余初其犹未悔。
不量凿而正枘兮,固前修以菹醢。
曾歔欷余郁邑兮,哀朕时之不当。
揽茹蕙以掩涕兮,沾余襟之浪浪。
跪敷衽以陈辞兮,耿吾既得此中正。
驷玉虬以桀鹥兮,溘埃风余上征。
朝发轫于苍梧兮,夕余至乎县圃。
欲少留此灵琐兮,日忽忽其将暮。
吾令羲和弭节兮,望崦嵫而勿迫。
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
饮余马于咸池兮,总余辔乎扶桑。
折若木以拂日兮,聊逍遥以相羊。
前望舒使先驱兮,后飞廉使奔属。
鸾皇为余先戒兮,雷师告余以未具。
吾令凤鸟飞腾兮,继之以日夜。
飘风屯其相离兮,帅云霓而来御。
纷总总其离合兮,斑陆离其上下。
吾令帝阍开关兮,倚阊阖而望予。
时暧暧其将罢兮,结幽兰而延伫。
世溷浊而不分兮,好蔽美而嫉妒。
朝吾将济于白水兮,登阆风而绁马。
忽反顾以流涕兮,哀高丘之无女。
溘吾游此春宫兮,折琼枝以继佩。
及荣华之未落兮,相下女之可诒。
吾令丰隆乘云兮,求宓妃之所在。
解佩纕以结言兮,吾令謇修以为理。
纷总总其离合兮,忽纬繣其难迁。
夕归次于穷石兮,朝濯发乎洧盘。
保厥美以骄傲兮,日康娱以淫游。
虽信美而无礼兮,来违弃而改求。
览相观于四极兮,周流乎天余乃下。
望瑶台之偃蹇兮,见有娀之佚女。
吾令鸩为媒兮,鸩告余以不好。
雄鸠之鸣逝兮,余犹恶其佻巧。
心犹豫而狐疑兮,欲自适而不可。
凤皇既受诒兮,恐高辛之先我。
欲远集而无所止兮,聊浮游以逍遥。
及少康之未家兮,留有虞之二姚。
理弱而媒拙兮,恐导言之不固。
世溷浊而嫉贤兮,好蔽美而称恶。
闺中既以邃远兮,哲王又不寤。
怀朕情而不发兮,余焉能忍而与此终古?
索琼茅以筳篿兮,命灵氛为余占之。
曰:「两美其必合兮,孰信修而慕之?
思九州之博大兮,岂惟是其有女?」
曰:「勉远逝而无狐疑兮,孰求美而释女?
何所独无芳草兮,尔何怀乎故宇?」
世幽昧以昡曜兮,孰云察余之善恶?
民好恶其不同兮,惟此党人其独异!
户服艾以盈要兮,谓幽兰其不可佩。
览察草木其犹未得兮,岂珵美之能当?
苏粪壤以充祎兮,谓申椒其不芳。
欲从灵氛之吉占兮,心犹豫而狐疑。
巫咸将夕降兮,怀椒糈而要之。
百神翳其备降兮,九疑缤其并迎。
皇剡剡其扬灵兮,告余以吉故。
曰:「勉升降以上下兮,求矩矱之所同。
汤、禹俨而求合兮,挚、咎繇而能调。
苟中情其好修兮,又何必用夫行媒?
说操筑于傅岩兮,武丁用而不疑。
吕望之鼓刀兮,遭周文而得举。
宁戚之讴歌兮,齐桓闻以该辅。
及年岁之未晏兮,时亦犹其未央。
恐鹈鴃之先鸣兮,使夫百草为之不芳。」
何琼佩之偃蹇兮,众薆然而蔽之。
惟此党人之不谅兮,恐嫉妒而折之。
时缤纷其变易兮,又何可以淹留?
兰芷变而不芳兮,荃蕙化而为茅。
何昔日之芳草兮,今直为此萧艾也?
岂其有他故兮,莫好修之害也!
余以兰为可恃兮,羌无实而容长。
委厥美以从俗兮,苟得列乎众芳。
椒专佞以慢慆兮,樧又欲充夫佩帏。
既干进而务入兮,又何芳之能祗?
固时俗之流从兮,又孰能无变化?
览椒兰其若兹兮,又况揭车与江离?
惟兹佩之可贵兮,委厥美而历兹。
芳菲菲而难亏兮,芬至今犹未沬。
和调度以自娱兮,聊浮游而求女。
及余饰之方壮兮,周流观乎上下。
灵氛既告余以吉占兮,历吉日乎吾将行。
折琼枝以为羞兮,精琼爢以为粻。
为余驾飞龙兮,杂瑶象以为车。
何离心之可同兮?吾将远逝以自疏。
邅吾道夫昆仑兮,路修远以周流。
扬云霓之晻蔼兮,鸣玉鸾之啾啾。
朝发轫于天津兮,夕余至乎西极。
凤皇翼其承旗兮,高翱翔之翼翼。
忽吾行此流沙兮,遵赤水而容与。
麾蛟龙使梁津兮,诏西皇使涉予。
路修远以多艰兮,腾众车使径待。
路不周以左转兮,指西海以为期。
屯余车其千乘兮,齐玉轪而并驰。
驾八龙之婉婉兮,载云旗之委蛇。
抑志而弭节兮,神高驰之邈邈。
奏《九歌》而舞《韶》兮,聊假日以媮乐。
陟升皇之赫戏兮,忽临睨夫旧乡。
仆夫悲余马怀兮,蜷局顾而不行。
乱曰:已矣哉!
国无人莫我知兮,又何怀乎故都!
既莫足与为美政兮,吾将从彭咸之所居!

望岳

唐代杜甫

岱宗夫如何?齐鲁青未了。
造化钟神秀,阴阳割昏晓。
荡胸生曾云,决眦入归鸟。( 曾 同:层)
会当凌绝顶,一览众山小。

过零丁洋

宋代文天祥

辛苦遭逢起一经,干戈寥落四周星。
山河破碎风飘絮,身世浮沉雨打萍。
惶恐滩头说惶恐,零丁洋里叹零丁。
人生自古谁无死?留取丹心照汗青。

出师表 / 前出师表

两汉诸葛亮

 XIANDICHUANGYEWEIBANERZHONGDAOBENGCU,JINTIANXIASANFEN,YIZHOUPIBI,CICHENGWEIJICUNWANGZHIQIUYE。RANSHIWEIZHICHENBUXIEYUNEI,ZHONGZHIZHISHIWANGSHENYUWAIZHE,GAIZHUIXIANDIZHISHUYU,YUBAOZHIYUBIXIAYE。CHENGYIKAIZHANGSHENGTING,YIGUANGXIANDIYIDE,HUIHONGZHISHIZHIQI,BUYIWANGZIFEIBO,YINYUSHIYI,YISAIZHONGJIANZHILUYE。

 GONGZHONGFUZHONG,JUWEIYITI;ZHIFAZANGFOU,BUYIYITONG。RUOYOUZUOJIANFANKEJIWEIZHONGSHANZHE,YIFUYOUSILUNQIXINGSHANG,YIZHAOBIXIAPINGMINGZHILI;BUYIPIANSI,SHINEIWAIYIFAYE。

 SHIZHONG、SHILANGGUOYOUZHI、FEIYI、DONGYUNDENG,CIJIELIANGSHI,ZHILVZHONGCHUN,SHIYIXIANDIJIANBAYIYIBIXIA:YUYIWEIGONGZHONGZHISHI,SHIWUDAXIAO,XIYIZIZHI,RANHOUSHIXING,BINENGBIBUQUELOU,YOUSUOGUANGYI。

 JIANGJUNXIANGCHONG,XINGXINGSHUJUN,XIAOCHANGJUNSHI,SHIYONGYUXIRI,XIANDICHENGZHIYUENENG,SHIYIZHONGYIJUCHONGWEIDU。YUYIWEIYINGZHONGZHISHI,XIYIZIZHI,BINENGSHIXINGZHENHEMU,YOULIEDESUO。

 QINXIANCHEN,YUANXIAOREN,CIXIANHANSUOYIXINGLONGYE;QINXIAOREN,YUANXIANCHEN,CIHOUHANSUOYIQINGTUIYE。XIANDIZAISHI,MEIYUCHENLUNCISHI,WEICHANGBUTANXITONGHENYUHUAN、LINGYE。SHIZHONG、SHANGSHU、ZHANGSHI、CANJUN,CIXIZHENLIANGSIJIEZHICHEN,YUANBIXIAQINZHIXINZHI,ZEHANSHIZHILONG,KEJIRIERDAIYE。

 CHENBENBUYI,GONGGENGYUNANYANG,GOUQUANXINGMINGYULUANSHI,BUQIUWENDAYUZHUHOU。XIANDIBUYICHENBEIBI,WEIZIWANGQU,SANGUCHENYUCAOLUZHIZHONG,ZICHENYIDANGSHIZHISHI,YOUSHIGANJI,SUIXUXIANDIYIQUCHI。HOUZHIQINGFU,SHOURENYUBAIJUNZHIJI,FENGMINGYUWEINANZHIJIAN,ERLAIERSHIYOUYINIANYI。

 XIANDIZHICHENJINSHEN,GULINBENGJICHENYIDASHIYE。SHOUMINGYILAI,SUYEYOUTAN,KONGTUOFUBUXIAO,YISHANGXIANDIZHIMING;GUWUYUEDULU,SHENRUBUMAO。JINNANFANGYIDING,BINGJIAYIZU,DANGJIANGLVSANJUN,BEIDINGZHONGYUAN,SHUJIENUDUN,RANGCHUJIANXIONG,XINGFUHANSHI,HAIYUJIUDOU。CICHENSUOYIBAOXIANDIERZHONGBIXIAZHIZHIFENYE。ZHIYUZHENZHUOSUNYI,JINJINZHONGYAN,ZEYOUZHI、YI、YUNZHIRENYE。

 YUANBIXIATUOCHENYITAOZEIXINGFUZHIXIAO,BUXIAO,ZEZHICHENZHIZUI,YIGAOXIANDIZHILING。RUOWUXINGDEZHIYAN,ZEZEYOUZHI、YI、YUNDENGZHIMAN,YIZHANGQIJIU;BIXIAYIYIZIMOU,YIZIZOUSHANDAO,CHANAYAYAN,SHENZHUIXIANDIYIZHAO。CHENBUSHENGSHOUENGANJI。

 JINDANGYUANLI,LINBIAOTILING,BUZHISUOYAN。

长歌行

两汉佚名

青青园中葵,朝露待日晞。
阳春布德泽,万物生光辉。
常恐秋节至,焜黄华叶衰。
百川东到海,何时复西归?
少壮不努力,老大徒伤悲!

雪梅

宋代卢梅坡

梅雪争春未肯降,骚人阁笔费评章。
梅须逊雪三分白,雪却输梅一段香。

酬乐天扬州初逢席上见赠

唐代刘禹锡

巴山楚水凄凉地,二十三年弃置身。
怀旧空吟闻笛赋,到乡翻似烂柯人。
沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春。
今日听君歌一曲,暂凭杯酒长精神。
上一页  下一页   转到: